C#

C# programmering är relativt enkelt att komma igång med och är ett modernt programmeringsspråk som kan skapa desktopapplikationer. C# användas även i Unity-spelmotorn för en rad olika platformar samt Xamarin för mobilapplikationer. Om du lär dig C# så kan du även lättare gå över till flera andra språk också som C++, PHP, Java med flera.

Förutom filmer kan jag även rekommendera att du skaffar en programmeringsbok
Bokus – C# Programmering

C# Grunder

C# Introduktion
Hello World, mitt första program
C# Variabler
Variabler och datatyper
C# Aritmetik
Räkna och Matematik
Bli en bra programmerare
10 000 Timmar
C# Arrays
Arrayer, samling av data.
C# For Loops
For-loopar för att stega igenom arrayer och annat.